Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN BIJ MAANDCONTRACT - Goed Online (PLUS) Pakket

 1. Contract wordt aangegaan voor de minimumduur van 1 maand. Zij wordt daarna automatisch onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van 1 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde. Dit geldt voor zowel het Goed Online Pakket als het Goed Online PLUS pakket.
 2. Cliënt is gehouden aan een opzegtermijn van één maand; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste één maand voor het einde van bovengenoemde contractperiode van 1 maand plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan GraagGoedOnline.nl B.V. verschuldigd.
 4. Zowel de cliënt als GraagGoedOnline.nl B.V. behouden het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen naar aanleiding van de onder curatele stelling van cliënt of GraagGoedOnline.nl B.V., door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, door wijziging van de doelstelling van het bedrijf, alsmede door het overlijden van cliënt.
 5. Cliënt kan met het Goed Online PLUS pakket 1 keer per maand aanpassingen doorgeven op de web teksten óf afbeeldingen laten verwijderen en nieuwe laten plaatsen. Deze aanpassingen zullen door GraagGoedOnline.nl B.V. uitgevoerd worden mits de gewenste aanpassingen binnen alle redelijkheid zijn en binnen de mogelijkheden van het CMS (content management systeem) passen. De gewenste aanpassingen dienen digitaal aangeleverd te worden in een hoedanigheid waarin duidelijk is aangegeven welke aanpassing waar dient te worden doorgevoerd. Daarnaast dienen tekstuele wijzigingen te kopiëren te zijn. Met andere woorden: teksten worden niet aan de hand van een foto / afbeelding door GraagGoedOnline.nl B.V. overgetypt.
 6. Per pakket is één .nl-domeinnaam, 5 e-mailadressen en 300 MB aan dataopslag inbegrepen. Andere domeinextentsies dan een .nl zitten niet inbegrepen bij onze pakketten. Deze worden in rekening gebracht voor het geldende tarief. 
 7. Contract gaat in 1 maand na het ontvangen van de opstartmail & factuur, tenzij anders overeengekomen (per mail). 

VOORWAARDEN BIJ JAARCONTRACT - Goed Online (PLUS) Pakket, hosting, e-mail en domeinregistratie

 1. Contract wordt aangegaan voor de minimumduur van 12 maanden. Zij wordt daarna automatisch onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van 12 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde. Dit geldt voor zowel het Goed Online Pakket als het Goed Online PLUS pakket, als de hosting en domeinregistratie van alle domeinnamen en hosting van e-mailpakketten wanneer deze bij GraagGoedOnline.nl B.V. zijn ondergebracht.
 2. Cliënt is gehouden aan een opzegtermijn van één maand; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste één maand voor het einde van bovengenoemde contractperiode van 12 maanden plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan GraagGoedOnline.nl B.V. verschuldigd.
 4. Zowel de cliënt als GraagGoedOnline.nl B.V. behouden het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen naar aanleiding van de onder curatele stelling van cliënt of GraagGoedOnline.nl B.V., door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, door wijziging van de doelstelling van het bedrijf, alsmede door het overlijden van cliënt.
 5. Cliënt kan met het Goed Online PLUS pakket 6 keer per jaar aanpassingen doorgeven op de web teksten óf afbeeldingen laten verwijderen en nieuwe plaatsen. Deze aanpassingen zullen door GraagGoedOnline.nl B.V. uitgevoerd worden mits de gewenste aanpassingen binnen alle redelijkheid zijn en binnen de mogelijkheden van het CMS (content management systeem) passen. De gewenste aanpassingen dienen digitaal aangeleverd te worden in een hoedanigheid waarin duidelijk is aangegeven welke aanpassing waar dient te worden doorgevoerd. Daarnaast dienen tekstuele wijzigingen te kopiëren te zijn. Met andere woorden: teksten worden niet aan de hand van een foto / afbeelding door GraagGoedOnline.nl B.V. overgetypt.
 6. Per pakket is één .nl-domeinnaam, 5 e-mailadressen en 300 MB aan dataopslag inbegrepen. Andere domeinextentsies dan een .nl zitten niet inbegrepen bij onze pakketten. Deze worden in rekening gebracht voor het geldende tarief. 
 7. Contract gaat in 1 maand na het ontvangen van de opstartmail & factuur, tenzij anders overeengekomen (per mail). 

VOORWAARDEN BIJ 3-JARIG CONTRACT - Goed Online (PLUS) Pakket, hosting, e-mail en domeinregistratie

 1. Contract wordt aangegaan voor de minimumduur van 36 maanden. Zij wordt daarna automatisch onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van 36 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde. Dit geldt voor zowel het Goed Online Pakket als het Goed Online PLUS pakket, als de hosting en domeinregistratie van alle domeinnamen en hosting van e-mailpakketten wanneer deze bij GraagGoedOnline.nl B.V. zijn ondergebracht.
 2. Cliënt is gehouden aan een opzegtermijn van één maand; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste één maand voor het einde van bovengenoemde contractperiode van 36 maanden plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan GraagGoedOnline.nl B.V. verschuldigd.
 4. Zowel de cliënt als GraagGoedOnline.nl B.V. behouden het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen naar aanleiding van de onder curatele stelling van cliënt of GraagGoedOnline.nl B.V., door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, door wijziging van de doelstelling van het bedrijf, alsmede door het overlijden van cliënt.
 5. Cliënt kan met het Goed Online PLUS pakket 6 keer per jaar aanpassingen doorgeven op de web teksten óf afbeeldingen laten verwijderen en nieuwe plaatsen. Deze aanpassingen zullen door GraagGoedOnline.nl B.V. uitgevoerd worden mits de gewenste aanpassingen binnen alle redelijkheid zijn en binnen de mogelijkheden van het CMS (content management systeem) passen. De gewenste aanpassingen dienen digitaal aangeleverd te worden in een hoedanigheid waarin duidelijk is aangegeven welke aanpassing waar dient te worden doorgevoerd. Daarnaast dienen tekstuele wijzigingen te kopiëren te zijn. Met andere woorden: teksten worden niet aan de hand van een foto / afbeelding door GraagGoedOnline.nl B.V. overgetypt.
 6. Per pakket is één .nl-domeinnaam, 5 e-mailadressen en 300 MB aan dataopslag inbegrepen. Andere domeinextentsies dan een .nl zitten niet inbegrepen bij onze pakketten. Deze worden in rekening gebracht voor het geldende tarief. 
 7. Contract gaat in 1 maand na het ontvangen van de opstartmail & factuur, tenzij anders overeengekomen (per mail). 

VOORWAARDEN - Losse domeinregistratie, hosting en e-mailpakketten

 1. Losse contracten voor domeinregistraties, e-mailpakketten en hosting die niet zijn inbegrepen bij het afgenomen Goed Online pakket of Goed Online PLUS pakket worden aangegaan voor de minimumduur van 12 maanden. Zij worden daarna onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van 12 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. Cliënt is gehouden aan een opzegtermijn van één maand; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste één maand voor het einde van bovengenoemde contractperiode van 12 maanden plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan GraagGoedOnline.nl BV verschuldigd; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen en voordelen die voor GraagGoedOnline.nl BV uit de voortijdige beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.
 4. Zowel de cliënt als GraagGoedOnline.nl BV behouden het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen naar aanleiding van de onder curatele stelling van cliënt of GraagGoedOnline.nl BV, door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, door wijziging van de doelstelling van het bedrijf, alsmede door het overlijden van cliënt.
Naar boven

Volg ons

© 2008-2019 GraagGoedOnline.nl B.V. - Algemene voorwaarden - Sitemap